Data Wrangling

Daha önce sahip olduğunuz belirli bir türdeki veriyi farklı bir türe dönüştürmeye çalışmış mıydınız? Bu ders, tamamen sözkonusu bu dönüşümle ilgilidir.
Özellikle, elinizdeki herhangi bir veriyi ‘text’ veya ‘binary’ gibi dilediğiniz herhangi bir formata dönüştürmekle ilgilidir.

Aslında önceki derslerde zaten veri dönüşümü (data wrangling) gerçekleştirmiştik. Örneğin | operatörünü kullandığımız çoğu zaman bir veri türünü farklı bir veri türüne dönüştürmüş oluruz. Örneğin journalctl | grep -i intel komutu sistemdeki içinde ‘Intel’ geçen bütün kayıtları bulmaktadır (Burada küçük/büyük harf önemsizdir).
Bu işlem ilk bakışta ‘data wrangling’ olarak görülmese de burada veriler bir türden (sistemdeki bütün kayıtlar) farklı bir türe (yalnızca içinde ‘intel’ geçen kayıtlar) dönüşmektedir. Yani ‘data wrangling’ elimizde hangi araçların bulunduğunu ve bu araçları nasıl kullanabileceğimizi bilmekle ilgili bir işlemdir.

‘Data wrangling’ yapmak için temel olarak iki şeye gerek duymaktayız. Değiştireceğimiz, üzerinde oynayacağımız bir tür veri ve daha sonrasında bu veri ile gerçekleştireceğimiz herhangi bir işlem. Bu bağlamda sistem kayıtları oldukça iyi bir örnektir, çünkü çoğu zaman sistem kayıtlarını inceleyerek çeşitli işlemler gerçekleştirmek isteriz ancak bütün sistem kayıtlarını okumak pek mümkün değildir. Aşağıda, sistem kayıtlarını inceleyerek sunucumuza (‘myserver’) giriş yapmaya çalışan kişileri tespit edebilmemizi sağlayan bir dizi komut bulunmaktadır:

ssh myserver journalctl

Bu komut bizim istediğimizden çok daha fazla çıktı üretecektir. Bu yüzden aşağıdaki gibi bir komut yazmayı deneyebiliriz:

ssh myserver journalctl | grep sshd

Burada yerel bilgisayarımızda bir remote dosyası yayınlamak için grep kullanıyoruz. ssh oldukça kompleks bir işlem olduğundan bu kavram gelecek derste ayrıntılı bir şekilde incelenecektir.
Konuya geri dönecek olursak, bu komuttan elde ettiğimiz veri bizim için hala çok fazla olduğundan bu veriyi biraz daha özelleştirebiliriz.

ssh myserver 'journalctl | grep sshd | grep "Disconnected from"' | less

Burada ekstra tırnak işareti kullanmamızın sebebi, sistem kayıtlarımızı bilgisayara aktarıp filtrelemek yerine bu filtreleme işlemini uzak sunucuda gerçekleştirip daha sonra bilgisayarımızda zaten filtrelenmiş olan veriyi daha kolay bir şekilde işlemektir. Komutun sonundaki less , bir pager oluşturarak komutun çıktısı üzerinde yukarı aşağı kaydırmamızı sağlamakta ve okuma işlemimizi kolaylaştırmaktadır. Komut satırımızda sistemimizle ilgili hata ayıklama yaparken veriden tasarruf etmek adına filtrelenmiş verileri bir dosyaya kaydedip daha sonra bu dosyadan okuma yapabiliriz.

$ ssh myserver 'journalctl | grep sshd | grep "Disconnected from"' > ssh.log
$ less ssh.log

Bu komut halen istemediğimiz kadar çok fazla sonuç üretmekte, bu sonuçları sadeleştirmek için başvurabileceğimiz oldukça farklı yöntem bulunmakta. Örnek olarak sed komutunu kullanabiliriz.

sed bir çeşit stream editor işlevi görmektedir. sed komutunu kullanırken çoğu zaman içeriğe doğrudan müdahele etmek yerine dosyaları nasıl düzenleyeceğimizi belirten komutlar kullanırız. Dosyaları düzenlememizi sağlayan bu komutlardan çok fazla bulunmaktadır. Ancak bunlardan en yaygın olarak kullanılanı s komutudur. Örneğin:

ssh myserver journalctl
 | grep sshd
 | grep "Disconnected from"
 | sed 's/.*Disconnected from //'

Yukarıdaki kod, bir çeşit regular expression (düzenli ifade) oluşturmamızı sağlar. Regular expressionlar metinleri belirli bir filtreleme işleminden geçirmemizi sağlar.
s komutu şu şekilde yazılır:s/REGEX/SUBSTITUTION/; burada REGEX kullanmak istediğimiz regular expressiona ve SUBSTITUTION eşleşen metnin yerine koymak istediğiniz metne karşılık gelmektedir.

Regular expressions (Düzenli ifadeler)

Regular expressions, günümüzde yaygın olarak kullanılan faydalı bir kavram olduğundan incelememiz bizim iyiliğimize olacaktır. Yukarıda kullandığımız şeye bakarak başlayalım: /.*Disconnected from/. Burada da görüldüğü gibi regular expressionlar çoğu zaman (her zaman olmasa da) ` /` ile çevrelenir. Regular expression kullanırken çoğu ASCII karakteri normal anlamlarını taşısa da “özel” anlamlar barındıran bazı karakterler de bulunmaktadır. Aşağıda regular expression oluştururken sıkça kullanılan karakterler verilmiştir:

sed kullarak regular expression oluştururken bu ifadelerin çoğundan önce bir \ koymamız gerekir. Ya da -E de kullanabiliriz.

Bu nedenle, ` /.*Disconnected from / a baktığımızda herhangi bir sayıda karakterle başlayan ve ardından Disconnected from ` değişmez dizesiyle başlayan herhangi bir metinle eşleştiğini görüyoruz. Bizim de ulaşmaya çalıştığımız sonuç buydu. Ancak kötü niyetli birisinin kullanıcı adını “Disconnected from” yapıp giriş yapmaya çalışsa ne olurdu?

Jan 17 03:13:00 thesquareplanet.com sshd[2631]: Disconnected from invalid user Disconnected from 46.97.239.16 port 55920 [preauth]

Regular expressionlardaki * ve + karakterleri “açgözlü” dür. Onlar mümkün olduğunca çok metin ile eşleşmeye çalışırlar. Yani, aslında elimizde sadece aşağıdaki sonuç kalmış olurdu:

46.97.239.16 port 55920 [preauth]

Bu tam olarak istediğimiz sonuç olmayabilir. Bazı regular expression uygulamalarında, daha iyi filtreleme için * veya + yi ? ile sonlandırabilirsiniz, ancak ne yazık ki sed bunu desteklemez. Ancak biz de Perl’in komut satırı moduna geçebiliriz, bu da şu yapıyı destekler:

perl -pe 's/.*?Disconnected from //'

Biz eğitimin kalan kısmında sed kullanmaya devam edeceğiz, çünkü sed komutu bu tür işlerde işimizi oldukça kolaylaştıran yaygın bir komuttur. sed komutu ayrıca bir eşleşme içeren satırları yazdırmada, her kullanıldığında yeni bir işlem gerçekleştirmede, bir şeyleri aramada da kullanılabilir. sed komutu başlı başına ayrı bir konu olsa da, bazı işler için kullanılacak bazı farklı yöntemler de bulabiliriz.

Kurtulmamız gereken son bir sonek de var. Bunu nasıl yapabiliriz? Yalnızca kullanıcı adını takip eden metni eşleştirmek biraz zordur, özellikle de kullanıcı adı boşluklara ve benzeri semboller içeriyor ise. Yapmamız gereken tüm çizgiyi eşleştiren bir komut yazmak:

 | sed -E 's/.*Disconnected from (invalid |authenticating )?user .* [^ ]+ port [0-9]+( \[preauth\])?$//'

Bir regular expression hata ayıklayıcı ile neler olup bittiğine bakalım. Tamam, başlangıç hala eskisi gibi. Ardından, “user” değişkenlerinden herhangi birini eşleştiriyoruz (günlüklerde iki önek var). Ardından, kullanıcı adının bulunduğu herhangi bir karakter dizesiyle eşleşiriz. Sonra tek bir kelimeyle eşleşiyoruz ([^] +; boşluk olmayan karakterlerin boş olmayan herhangi bir sırası). Sonra “port” kelimesinin ardından bir dizi rakam gelir. Sonra muhtemelen [preauth] soneki ve sonra satırın sonu.

Bu tekniği kullanırsa bir kullanıcının kullanıcı adı Disconnected from olsa bile bizi zor duruma sokmayacaktır. Nedenini fark edebildiniz mi?

Bununla ilgili bir sorun var ve bu tüm günlüğün boşalması. Sonuçta kullanıcı adını korumak istiyoruz. Bunun için capture groups kullanabiliriz. Parantezle çevrili bir regular expression ile eşleşen tüm metinler, numaralandırılmış bir capture group (yakalama grubu) içerisinde saklanır. Bunlar substituion kısmında (ve bazı motorlarda, desenin kendisinde bile!) \ 1, \ 2, \ 3 şeklinde saklanabilir.

 | sed -E 's/.*Disconnected from (invalid |authenticating )?user (.*) [^ ]+ port [0-9]+( \[preauth\])?$/\2/'

Tahmin edebileceğiniz gibi, gerçekten karmaşık regular expressionlar yaratabilirsiniz. Örneğin, bu makale bir e-posta adresi ile nasıl eşleşebileceğinizle ilgili. Bu oldukça zor bir işlemdir. Ve bu konu hakkında çok sayıda tartışma yapılmıştır. Ve insanlar bu regular expressionları test etmiş ve test matrisleri geliştirmiştir. Hatta belirli bir sayının asal sayı olup olmadığını belirlemek için bir regular expression (normal ifade) bile yazabilirsiniz. Regular expressionlar öğrenmesi çok zor olsa da işimize oldukça fazla yarayabilmektedir.

Data wrangling’e dönüş

Yukarıdaki bölümün bir sonucu olarak elimizde aşağıdaki gibi bir kod kalıyor:

ssh myserver journalctl
 | grep sshd
 | grep "Disconnected from"
 | sed -E 's/.*Disconnected from (invalid |authenticating )?user (.*) [^ ]+ port [0-9]+( \[preauth\])?$/\2/'

sed komutu, metin enjekte etme (text injecting) (i komutunun yardımıyla), satırları yazdırma (pkomutu ile), dizine göre satır seçme ve daha pek çok ilginç şeyi yapabilir. Bu konuda detaylı bilgi için man sed i araştırabilirsiniz.

Neyse. Şu an sahip olduklarımız, giriş yapmaya çalışan tüm kullanıcı adlarının bir listesini veriyor. Ancak bu bizim bir işimize yaramaz. Ortak olanları arayalım:

ssh myserver journalctl
 | grep sshd
 | grep "Disconnected from"
 | sed -E 's/.*Disconnected from (invalid |authenticating )?user (.*) [^ ]+ port [0-9]+( \[preauth\])?$/\2/'
 | sort | uniq -c

sort komutu girdileri sıralamamızı sağlar. uniq -c, aynı sayıda ardışık satırları tek bir satıra daraltır ve bunları belirlenmiş bir sayıda tekrar eder. Muhtemelen bunu sıralamak ve sadece en yaygın girişleri tutmak isteriz. Bunun için de:

ssh myserver journalctl
 | grep sshd
 | grep "Disconnected from"
 | sed -E 's/.*Disconnected from (invalid |authenticating )?user (.*) [^ ]+ port [0-9]+( \[preauth\])?$/\2/'
 | sort | uniq -c
 | sort -nk1,1 | tail -n10

sort -n komutu sonuçları sayısal olarak sıralar. -k1, 1 komutu ‘yalnızca boşluklarla ayrılmış ilk sütuna göre sırala’ anlamına gelmektedir. ,n kısmı ise sonuçları n. satıra kadar sıralamamızı sağlar. Eğer burada bir değer belirtmeseydik sonuçlar varsayılan olarak satırın sonuna kadar sıralanacaktı.

En az yaygın olanları isteseydik, tail yerine head kullanabilirdik. Ayrıca sort -r komutu da ters sırada sıralama yapmamızı sağlar.

Tamam, peki her satıra bir kullanıcı adı vermek isteseydik ne yapabilirdik?

ssh myserver journalctl
 | grep sshd
 | grep "Disconnected from"
 | sed -E 's/.*Disconnected from (invalid |authenticating )?user (.*) [^ ]+ port [0-9]+( \[preauth\])?$/\2/'
 | sort | uniq -c
 | sort -nk1,1 | tail -n10
 | awk '{print $2}' | paste -sd,

paste komutu, satırları ( -s) belirli bir tek karakterli sınırlayıcı ( -d) ile birleştirmemizi sağlar. Peki ya awk ne işe yarar?

awk – farklı bir editör

awk , genel olarak metin (text stream) işlenirken kullanılan bir programlama dilidir. awk hakkında öğrenebileceğiniz çok sayıda şey bulunmasına rağmen biz bu bölümde yalnızca temelleri inceleyeceğiz.

İlk olarak {print $2} komutunu inceleyelim. awk programları genellikle metinlerin nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir blok ve eğer metin istenen şekildeyse ne yapılacağıyla ilgili bir blok içermektedir. Varsayılan, yani bizim yukarıda kullandığımız pattern (yani metinler için istenen özellik), bütün satırlar ile eşleşebilir. $0 komutu bütün satırların içeriğini belirlememize, $1 ve $n komutları ise boşluklarla ayrılmış $n. (n’inci) bölgeyi belirlememize yardımcı olur. Özetle yukarıdaki komutla demek istediğimiz, her satır için, ikinci alanın içeriğini (yani kullanıcı adını) yazdırmış oluyoruz.

Daha da karmaşık bir örnek vermek gerekirse, aşağıdaki kod c ile başlayıp e ile biten kullanıcı adlarını yazdırmamızı sağlar.

 | awk '$1 == 1 && $2 ~ /^c[^ ]*e$/ { print $2 }' | wc -l

Buradaki pattern, satırın ilk alanının 1’e eşit olması ve ikinci alanın verilen regular expression ile eşleşmesi gerektiğini belirtir. İkinci kısımda ise kullanıcı adını yazdırır, daha sonra da çıktı sayısını wc -l komutu ile sayarız.

awk bir programlama dili olduğuna göre bu işlemi aşağıdaki gibi de yapabiliriz:

BEGIN { rows = 0 }
$1 == 1 && $2 ~ /^c[^ ]*e$/ { rows += $1 }
END { print rows }

Burada BEGIN komutu girdilerin başlangıcıyla END komutu ise sonuyla ilgilenmektedir. Burada her satır başına ilk alandaki sayıyı ekleyip en sonunda bu sayıyı yazdırırız. Bu sayede grep ve sed komutundan bile kurtulabiliriz çünkü awk çok fazla işlem gerçekleştirebilir.

Veri analizi

Regular expressionlar ve çeşitli farklı yöntemler ile elde ettiğimiz veriler ile farklı işlemler yapabiliriz. Örneğin aşağıdaki komut bütün satırlardaki sayıları toplamamızı sağlar:

 | paste -sd+ | bc -l

Veya daha ayrıntılı olarak:

echo "2*($(data | paste -sd+))" | bc -l

Çok farklı şekilde sonuçlar elde edebiliriz. st komutu da oldukça faydalıdır:

ssh myserver journalctl
 | grep sshd
 | grep "Disconnected from"
 | sed -E 's/.*Disconnected from (invalid |authenticating )?user (.*) [^ ]+ port [0-9]+( \[preauth\])?$/\2/'
 | sort | uniq -c
 | awk '{print $1}' | R --slave -e 'x <- scan(file="stdin", quiet=TRUE); summary(x)'

R, genellikle veri analizi ve çizim (plotting) için kullanılan garip bir programlama dilidir. Bu bölümde R hakkında çok fazla ayrıntıya girilmeyecek, ancak summary komutu bir matris çözerek sonuçları bize sunar.

Ancak sadece basit bir çizim yapmak istiyorsak gnuplot da kullanabiliriz.

ssh myserver journalctl
 | grep sshd
 | grep "Disconnected from"
 | sed -E 's/.*Disconnected from (invalid |authenticating )?user (.*) [^ ]+ port [0-9]+( \[preauth\])?$/\2/'
 | sort | uniq -c
 | sort -nk1,1 | tail -n10
 | gnuplot -p -e 'set boxwidth 0.5; plot "-" using 1:xtic(2) with boxes'

Argüman üretmek için data wrangling

Bazen bir veri listesine dayanarak yüklenecek veya kaldırılacak şeyler bulabiliriz. Şimdiye kadar öğrendiğimiz data wrangling yöntemleri ve xargs işimizi bu bölümde oldukça kolaylaştıracaktır.

rustup toolchain list | grep nightly | grep -vE "nightly-x86" | sed 's/-x86.*//' | xargs rustup toolchain uninstall

Binary veriler ile data wrangling yapmak

Çalışmanın bu bölümüne kadar hep metin verileri işlemiştik. Ancak bu işlemleri binary veriler için de yapabiliriz. Örneğin kendi kameramızdan ffmpeg verisi yakalayıp bunu grayscale veriye dönüştürüp sıkıştırabilir, daha sonra SSH aracılığı ile uzaktaki bir bilgisayara gönderip orada sıkıştırmayı geri açıp, videomuzu oraya kopyalayıp görüntüleyebiliriz.

ffmpeg -loglevel panic -i /dev/video0 -frames 1 -f image2 -
 | convert - -colorspace gray -
 | gzip
 | ssh mymachine 'gzip -d | tee copy.jpg | env DISPLAY=:0 feh -'

Egzersizler

 1. Bu interaktif regular expression örneklerini tamamlayın.
 2. /usr/share/dict/words dizininde, en az üç adet ‘a’ harfi içeren ve ‘s’ ile bitmeyen kelimelerin sayısını bulun. Daha sonra bu kelimelerin en yaygın son iki harfinin ne olduğunu tespit edin. (Burada sed komutunu y komutu ile birlikte kullanmak veya tr programı size büyük/küçük harf konusunda yardım edebilir.) Bu kelimelerde kaç farklı ikili harf kombinasyonu olduğunu hesaplayın ve hangi kombinasyonların bu kelimelerde bulunmadığını belirlemeye çalışın.
 3. Kendi yerinde değiştirme (in-place substitution) yapmak için sed s/REGEX/SUBSTITUTION/ input.txt > input.txt gibi bir komut kullanabilirsiniz. Ancak bu kötü bir fikirdir. Bu işlemi gerçekleştirmek için man sed komutunu araştırın ve bu komutu kullanın.
 4. Sisteminizin son 10 boot (önyükleme) süresinin ortalama, medyan ve maksimum değerlerini bulun. Bunu yapmak için Linux sistemlerde journalctl , macOS’ta ise log show komutunu kullanabilirsiniz. Linux sistemlerde sonuç aşağıdaki gibi görünebilir:

  Logs begin at ...
  

  and

  systemd[577]: Startup finished in ...
  

  macOS sistemlerde ise, kaynak:

  === system boot:
  

  and

  Previous shutdown cause: 5
  
 5. Son 3 yeniden başlatmanız arasında paylaşılmayan önyükleme iletilerini bulmaya çalışın. (burada journalctl komutunun -b flagini inceleyebilirsiniz.) Bu görevi gerçekleştirmek için adım adım ilerleyin. Öncelikle yalnızca son üç yeniden başlatmaya dair kayıtları bulun. Bu esnada sed '0,/STRING/D' komutunu kullanabilirsiniz. Ardından bu satırlardaki değişkenleri (zaman belirteçleri gibi) kaldırın. Ardından input satırlarını kaldırın ve satırların toplam sayısını bulun (burada uniq komutunu kullanın). Son olarak da sayısı 3 olan satırları ortadan kaldırın.
 6. Internette bir veri kümesi bulun. örnek 1, örnek 2, örnek 3. Daha sonra bu verileri curl kullanarak fetch edin. Eğer HTML verisi çekiyorsanız pup , JSON verisi çekiyor iseniz jq size yardımcı olabilir. Bu verilerde tek bir komut ile bir sütundaki minimum ve maksimum değerleri ve herhangi iki sütun arasındaki toplam farkı bulun.

Bu sayfayı düzenle.

CC BY-NC-SA lisansı ile lisanslanmıştır.